Tietosuoja

Hyvä asiakkaamme,

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien myös meillä Pohjois-Karjalan Systema Oy:ssä.

Asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle aiempaa tarkemmat vaatimukset. Otamme huomioon asetuksen tuomat muutokset ja huolehdimme henkilötietojen huolellisesta sekä lainmukaisesta käsittelystä, kuten tähänkin asti. Muutos koskee kaikkia aloja ja organisaatioita, jotka käsittelevät asiakkaiden tai työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja. 

Mitä tämä asetus tarkoittaa?

GDPR-asetus vaatii asiakkailta luvan siihen, että saamme säilyttää heidän henkilötietojaan järjestelmässämme. Vaikka emme välttämättä käsittele jokaisella kerralla yksittäisen henkilön tietoja, palvelun toimittaminen saattaa edellyttää henkilö- ja osoitetietojen käsittelyä palvelun luonteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tallennamme heistä samat tiedot kuin tähänkin mennessä. Näihin kuuluvat puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi sekö osoitteet toimitusta, laskutusta ja sähköpostien lähettämistä varten. Nämä tiedot mahdollistavat asiakkaiden palvelun myynti-, laskutus-, reklamaatio- ja tuotetukiasioissa.

Mikäli olette yksityinen elinkeinonharjoittaja ja jos teillä on loppuasiakkaita, jotka eivät halua tietojaan kirjattavan tilaukseen, tulee teidän ilmoittaa tästä meille tilauksen yhteydessä.

Tietosuoja-asetus edellyttää rekisterinpitäjää eli kauppiasta ohjeistamaan tietojenkäsittelijää.

 Mitä minun tulee tehdä?

GDPR- asetuksen tuomien muutosten hyväksyminen ei edellytä asiakkaalta toimia Pohjois-Karjalan Systema Oy:lle.

Kumpikin osapuoli vastaa omalta osaltaan kulloinkin voimassaolevan tai soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Jokainen asiakas vastaa omalta osaltaan myös siitä, että he ovat suorittaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtenäisen tietosuoja-asetusten edellyttämällä tavalla.

Olemme velvollisia poistamaan järjestelmästä asiakkaat, jotka kieltävät tietojen tallentamisen. Ilmoitus tietojen tallentamisen kieltämisestä tulee tehdä meille 25.5.2018 mennessä.

Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.

Tässä linkki tietosuojaselosteeseemme.

 

Yhteistyöterveisin,

Pohjois-Karjalan Systema Oy

013 248 9007, tilaukset@pksystema.fi